Νέα Continental GT Speed
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 35292861"
altTitle => "[EL] Continental GT Speed MY25"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "Bentley Continental GT Front 34 Dynam..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => "f_FumB-9ZX8"
  autoplay => "true"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/continental-gt-speed"
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "Νέα Continental GT Speed"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Τα στοιχεία σχετικά ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
Bentley Athens Bentley New Continental GT Speed driving dynamically at night in Tourmaline Green paint
Νέα Continental GT Speed
Τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για την αγορά της ΕΕ των 27 εκκρεμούν, καθώς υπόκεινται σε Έγκριση Τύπου EE
Νέα Continental GTC Speed
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] Continental GTC Speed MY25"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "gtc front 34 dynamic_v2_1400x700 2 he..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => "dPAf-f9DFv8"
  autoplay => "true"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/continental-gtc-s..."
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "Νέα Continental GTC Speed"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Τα στοιχεία σχετικά ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
 Bentley Athens Bentley New Continental GTC Speed V8 hybrid driving dynamically at night in Tourmaline Green paint
Νέα Continental GTC Speed
Τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για την αγορά της ΕΕ των 27 εκκρεμούν, καθώς υπόκεινται σε Έγκριση Τύπου EE
BENTAYGA S BLACK EDITION
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] BENTAYGA S BLACK EDITION MY25 Both"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "1297_ben_bentaygas_blacked_loc_rr34_v..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/bentayga-s-black-..."
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "BENTAYGA S BLACK EDITION"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Τα στοιχεία σχετικά ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
BENTAYGA S BLACK EDITION
Τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για την αγορά της ΕΕ των 27 εκκρεμούν, καθώς υπόκεινται σε Έγκριση Τύπου EE
BENTAYGA AZURE
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] BENTAYGA Azure MY25 Both"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "24my_bentayga azure - location 1400x7..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/bentayga-azure"
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "BENTAYGA AZURE"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Τα στοιχεία σχετικά ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
Bentley Athens Rear view of a Topaz blue Bentley Bentayga Azure, cruising along sea side.
BENTAYGA AZURE
Τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για την αγορά της ΕΕ των 27 εκκρεμούν, καθώς υπόκεινται σε Έγκριση Τύπου EE
BENTAYGA EWB MULLINER
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] BENTAYGA EWB MULLINER MY25"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "bentayga ewb mulliner 25my - location..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/bentayga-ewb-mull..."
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "BENTAYGA EWB MULLINER"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Τα στοιχεία σχετικά ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
BENTAYGA EWB MULLINER
Τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για την αγορά της ΕΕ των 27 εκκρεμούν, καθώς υπόκεινται σε Έγκριση Τύπου EE
BENTAYGA EWB AZURE
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] BENTAYGA EWB AZURE MY25"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "bentayga ewb azure 25my - location im..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/bentayga-ewb-azure"
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "BENTAYGA EWB AZURE"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Τα στοιχεία σχετικά ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
BENTAYGA EWB AZURE
Τα στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου για την αγορά της ΕΕ των 27 εκκρεμούν, καθώς υπόκεινται σε Έγκριση Τύπου EE
Continental GT Mulliner Styling Package
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] Continental GT Mulliner Styling ..."
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "bentley - mulliner gt - europe-002 -1..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/service-offers/mulliner"
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "Continental GT Mulliner Styling Package "
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Continental GT Mulliner σειρά Κ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => "/eu/el/service-offers/mulliner"
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
Continental GT Mulliner Styling Package
Continental GT Mulliner σειρά Κύκλος οδήγησης κατά τον Παγκόσμιο εναρμονισμένο κύκλο δοκιμής για ελαφρά οχήματα (WLTP): κατανάλωση καυσίμου, (λ/100χλμ - Συνδυαστική 12,1-13,7. Συνδυασμένος κύκλος, εκπομπές CO₂ - 263-311 g/km.
Flying Spur Azure
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] Flying Spur Azure MY24"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "24my flying spur azure location image..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/bentley/info/flying-spur-azure"
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "Flying Spur Azure"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Flying Spur Azure σειρά Κύκλ..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
Flying Spur Azure
Flying Spur Azure σειρά Κύκλος οδήγησης κατά τον Παγκόσμιο εναρμονισμένο κύκλο δοκιμής για ελαφρά οχήματα (WLTP): κατανάλωση καυσίμου, (λ/100χλμ - Συνδυαστική 3,3-12,7. Μικτός κύκλος ηλεκτρική κατανάλωση - 244 Wh/km. Συνδυασμένος κύκλος, εκπομπές CO₂ - 75-288 g/km.
Bentley Collection
Array (13)
origin => "UCL / KID = 31497 / Item ID = 3529286..."
altTitle => "[EL] Bentley Collection"
image => "/picserver1/userdata/1/31497/WiiZBhdo..."
imageName => "bentley collection - oct 23 - lifesty..."
imageKID => "31497"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "/eu/el/service-offers/bentley-collection"
  target => "_self"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "Bentley Collection"
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => ""
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => "/eu/el/service-offers/bentley-collection"
hideOnDealers => Array (1)
  0 => "32137"
Bentley Collection
Αναζήτηση διαθέσιμων νέων αυτοκινήτων
Array (13)
origin => "DWS / KID = 32183 / Item ID = 34962296"
altTitle => "[EL] Search available new cars"
image => "/picserver1/userdata/1/32183/WjfYxhdo..."
imageName => "ncsextended 1400x700.jpg"
imageKID => "32183"
video => Array (3)
  platform => "youtube"
  id => ""
  autoplay => "false"
link => Array (2)
  url => "https://locator.bentleymotors.com/en_..."
  target => "_blank"
overlay => Array (3)
  align => "bottom-left"
  headline => "Αναζήτηση διαθέσιμω..."
  text => ""
wltp => Array (2)
  text => "Continental GT Speed (W12) Κύκλο..."
  color => "white"
dblink33 => ""
dblink34 => ""
dblink => null
hideOnDealers => Array (1)
  0 => ""
Αναζήτηση διαθέσιμων νέων αυτοκινήτων
Continental GT Speed (W12) Κύκλος οδήγησης κατά τον Παγκόσμιο εναρμονισμένο κύκλο δοκιμής για ελαφρά οχήματα (WLTP): κατανάλωση καυσίμου, (λ/100χλμ - Συνδυαστική 13,7. Συνδυασμένος κύκλος, εκπομπές CO₂ - 311 g/km.

1)Athens

2)

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗΝ Bentley Athens

Ως επίσημος διανομέας Bentley, προσφέρουμε μια σειρά εγκεκριμένων υπηρεσιών που στόχο έχουν να διατηρήσουν τη δύναμη και την απόδοση της Bentley σας.

+30 210 61 79 742-743
Επικοινωνία
Bentley Athens
Kifisias Av. 342
N.Pscychiko
15451 Athens

+30 210 61 79 742-743 Λάβετε οδηγίες
Πωλήσεις
Δευτέρα:09:00 - 18:00
Τρίτη:09:00 - 18:00
Τετάρτη:09:00 - 18:00
Πέμπτη:09:00 - 18:00
Παρασκευή:09:00 - 18:00
Σάββατο:Κλειστά
Κυριακή:Κλειστά
Σέρβις
Δευτέρα:09:00 - 17:00
Τρίτη:09:00 - 17:00
Τετάρτη:09:00 - 17:00
Πέμπτη:09:00 - 17:00
Παρασκευή:09:00 - 17:00
Σάββατο:Κλειστά
Κυριακή:Κλειστά