Δήλωση Brexit

Την 1η Ιανουαρίου 2021 τέθηκε σε ισχύ μια νέα Εμπορική Συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη νέα αυτή συμφωνία, το Η.Β. θα εξακολουθήσει να έχει πρόσβαση σε και εμπορικές συναλλαγές με την ενιαία αγορά και την τελωνειακή ένωση της Ε.Ε.

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν πρόσθετα κόστη για τα αυτοκίνητα όσον αφορά τελωνειακούς δασμούς ή τέλη, πράγμα που θα αποτελούσε άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης του Η.Β από την Ε.Ε.

Συνεπώς, η Bentley Motors Limited διαβεβαιώνει τους πελάτες της στην Ευρώπη ότι δεν θα πρέπει να έχουν καμία ανησυχία σχετικά με την αγορά ή την κατοχή μιας Bentley όσον αφορά τη νέα σχέση μεταξύ του Η.Β. και της Ε.Ε. – πράγμα που για εσάς ως πελάτη της Bentley σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν πρόσθετα κόστη από τελωνειακούς δασμούς ή τέλη για τη νέα σας Bentley.

Για περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο της Bentley.